Keisuke Nomaguchi


Yukari Mizoguchi


Nobue Higashi


Tetsuya Imamura


Machiko Ikeyama


Yachiyo Kamimura


Sachie Takada


Tsutomu Maeno


Akifumi Iwamoto


Tomoko Ota


Tomomi Oshima


Atsushi Yoshimoto


Setsuko Mori


Mami Nakata


Shigeo Taira


Tomihisa KI


Ruriko Arikawa


Nobuo Fukumitsu


Nobuko Onaga


Teppei Nakamura


Mikio Hamada


Kenta Morinaga


Yusaku Maruno


Keisuke Ishino


Jiro Matsukubo